ЕВРОПЕЙСКА
ГРАЖДАНСКА
ИНИЦИАТИВА

Rectangle-Copy-7-7E066D09-FE5D-4939-9E08-F665E417EDEE@2x.png

Причини

да подпиша

за Европа

без

тютюн

Събрани
подпис

0
  • 00Days

Оставащи
дни

ПРИЗИВ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОКОЛНА СРЕДА БЕЗ ТЮТЮН И ПЪРВО ЕВРОПЕЙСКО ПОКОЛЕНИЕ БЕЗ ТЮТЮН, ДО 2030 Г

Тютюневата пандемия е главната предотвратима причина за смърт. Фасовете по плажовете нанасят щети на океана и дивата природа в него, причиняват пожари в горите и замърсяват почвата и водите.
За да се предпазят новите поколения от пристрастяване към тютюн и околната среда от замърсяване, е необходимо:

Тютюневата пандемия е главната предотвратима причина за смърт. Фасовете по плажовете нанасят щети на океана и дивата природа в него, причиняват пожари в горите и замърсяват почвата и водите.
За да се предпазят новите поколения от пристрастяване към тютюн и околната среда от замърсяване, е необходимо:

Да се насърчи израстването на първо европейско поколение, което не употребява тютюн и никотин, до 2028 г., като се прекрати продажбата на тютюневи и никотинови изделия на граждани, родени след 2010 г.
 

Да се създаде европейска мрежа от плажове и речни брегове без тютюн и фасове, като направим тези пространства по-здравословни и екологично устойчиви.
 

Да се насърчи постигането на първото поколение европейци, неупотребяващи тютюн, до 2028 г., като се прекрати продажбата на тютюневи и никотинови изделия на гражданите, родени след 2010 г.

 

Да се създаде европейска мрежа от плажове и речни брегове без тютюн и угарки, благодарение на която състоянието и екологичната устойчивост на тези пространства да се подобрят.

 

Да се създаде европейска мрежа от национални паркове без тютюн и фасове, което ги прави по-здравословни и намалява замърсяването и риска от пожари.
 

Да се разширят откритите пространства без тютюнев дим и никотинови пари, особено на местата, посещавани от непълнолетни (паркове, плувни басейни, спортни събития и центрове, представления и тераси на ресторанти).
 

Да се създаде европейска мрежа от национални паркове без тютюн и угарки, благодарение на която състоянието им да се подобри и да се намалят замърсяването и рискът от пожари.

 

Да се разширят пространствата на открито без тютюнев дим и пари, особено тези, които са посещавани от малолетни и непълнолетни лица (паркове, плувни басейни, спортни мероприятия и центрове, представления и тераси на ресторанти).

 

Да се премахне рекламата на тютюневи изделия и присъствието им в аудиовизуални продукции и социалните медии, като се обърне специално внимание на скритата реклама чрез инфлуенсъри и на продуктовото позициониране.

Да се финансират проекти в областта на научните изследвания за заболявания, причинени от употребата на тютюн и никотин, с цел подобряване на прогнозата и лечението им.

Да се премахнат рекламите и присъствието на тютюневи изделия в аудио-визуалните продукции и социалните мрежи, като се обърне специално внимание на скритата реклама чрез инфлуенсъри и на позиционирането на продукти.

Да се финансират проекти в областта на научните изследвания и развойната дейност, които се занимават със заболявания, причинени от употребата на тютюн, с цел да се подобри тяхната прогноза и да станат лечими.

Бъди Европейски гражданин, използвай правото си, дефинирано в Европейската конституция, за да направиш промяна за теб, за тези, които обичаш и за следващото поколение. Подписвайки тази инициатива, активно допринасяш за здравето на нацията, за здравословна околна среда и за здрава Европа.

Бъди Европейски гражданин, използвай правото си, дефинирано в Европейската конституция, за да направиш промяна за теб, за тези, които обичаш и за следващото поколение. Подписвайки тази инициатива, активно допринасяш за здравето на нацията, за здравословна околна среда и за здрава Европа.


Това е QR кодът на нашата Европейска гражданска инициатива "Европа без тютюн". Той има за цел да предложи лесен начин за насочване на европейските граждани към страницата за събиране на подписи на Европейската комисия чрез сканиране с камерата на мобилния телефон.

Всяка европейска организация може да използва всякакви материали, които популяризират нашата кампания, след писмено одобрение от организаторите.


След като една инициатива достигне 1 милион валидирани подписа, Европейската комисия е длъжна да отговори и да предприеме действия. Кой може да подпише? Всеки гражданин на Европейския съюз, който е достатъчно възрастен, за да гласува на избори за Европейски парламент.

ОРГАНИЗАТОРИ:

ПОДРЪЖНИЦИ:

Искате ли да се включите?
Имате ли нужда от повече информация?

За всякакви въпроси относно Европейската гражданска инициатива – „Европа без тютюн“, свържете се с нас!

Coalition.bezdim@gmail.com

Webdesign by Jupiter Artis

Proudly done by Tranda Total Solutions